Saturday, March 19, 2016

ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಕೆ ಅಲ್ಲ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ತಿಮ್ಮಿ 
ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರೀ ಖುಷಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ತಿಮ್ಮಿ!

ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ತಿಮ್ಮಿ 
ಅಮ್ಮ ಇದ್ರೆ ಆನೆ ಬಲ ಗೊತ್ತೇನೇ ನಿಂಗೆ ತಿಮ್ಮಿ !

ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಣೆ ಅವ್ಳೇ ನನ್ನಾ ಬಾಳು ಕಣೇ 
ಅಮ್ಮ ಇಲ್ದೆ ಯಾರಿದ್ರೇನು ಪ್ರಯೋಜ್ನ ಇಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಿ!

ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ಬ್ಯಾರೆ ಯಾರೂ ಕೊಡ್ಲಾರ್ಕಣೆ ತಿಮ್ಮಿ 
ಅಮ್ಮಂಗ್ ಎಂದೂ ಅವ್ಳೇ ಸಾಟಿ ಬೇರ್ಯಾರಿಲ್ಲಾ ತಿಮ್ಮಿ! 

ಅಮ್ಮನ ನೆನಪು ಆದಾಗೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣಾಗ್ ನೀರೇ ತಿಮ್ಮಿ 
ಅಮ್ಮ ಇಲ್ದೆ ಯಾರಿದ್ರೇನು ಅದು ದಟ್ದರಿದ್ರಾ ತಿಮ್ಮಿ! :-( :-( 

No comments: