Monday, March 21, 2016

ಏನೇ ತಿಮ್ಮಿ ನಿಂಗೇನ್ ಕಮ್ಮಿ,,,,,,,,,,,,,,,


ಏನೇ ತಿಮ್ಮಿ ನಿಂಗೇನ್ ಕಮ್ಮಿ 
ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಆದೆ ಢುಮ್ಮಿ !

ನನ್ನ ಮಾತ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೇಳ್ದೆ ನೀನು 
ಮೂತಿ ತಿರುವ್ತಿ ಅದೇನ್ ನೀನು 

ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಾ ಇಲ್ಲಾ 
ಸುಮ್ಕೆ ಹಂಗೇ ಹೋಗ್ತೀಯಲ್ಲಾ 

ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ತುಪ್ಪಾ ಹಾಕಿ 
ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಬಡ್ಸಿ 

ಪಕ್ದಾಗ್ ಮಲ್ಗೆ ನಗ್ತಾ ಕುಂತ್ರೆ ನೀನು 
ಪರ್ಪಂಚಾ ಮರ್ತು ತಿಂತೀನ್ ನಾನು 

ಯಾಕ್ನಿಂಗಿದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೋ ತಿಮ್ಮಿ 
ನಿಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದ್ಯಾವಾಗ್ಲೇ ತಿಮ್ಮಿ! :-) 

ಚಿತ್ರ: ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದ. 

No comments: