Thursday, September 29, 2016

ತುಂಡು ಕಡೀರೋ ,,,, ಗುಂಡು ಹೊಡೀರೋ ....................ತುಂಡು ಕಡೀರೋ ,,,,
ಗುಂಡು ಹೊಡೀರೋ 
ತುಂಡು ಕಡೀರೋ ,,,,
ಗುಂಡು ಹೊಡೀರೋ,,,,, 

ನಮ್ಮ  ಗಡಿ ದಾಟಿ ಬರೋರನ್ನ 
ಸುಮ್ನೆ ತಂಟೆ ಮಾಡೋರನ್ನ 
ಗನ್ನು ಬಾಂಬು ಹಿಡಿದು ಬಂದು
ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋರನ್ನ,,,,,,

ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಬ್ಯಾಡಿ 
ದಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರ್ಸಬ್ಯಾಡಿ 
ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮರತೋರನ್ನ 
ಸಿಕ್ದೊರ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊಲ್ಲೋರನ್ನಾ 

ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಸಿಗದು ತುಂಡು ಹೊಯ್ದು 
ಅವರ ಮೈಯಾಗಿನ ರಕ್ತ ಬಸಿದು 
ಭಾರತಮ್ಮಂಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಸಿ 
ಭಾರತೀಯರ ಕಂಬನಿ ಅಳಿಸಿ 

 ತುಂಡು ಕಡೀರೋ ,,,,
ಗುಂಡು ಹೊಡೀರೋ 
ತುಂಡು ಕಡೀರೋ ,,,,
ಗುಂಡು ಹೊಡೀರೋ,,,,, 

ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ,,,,ಬಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ...................ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ,,,,ಬಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ 
ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ ,,,ಬಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ 
ಪಾಪಿ  ಪಾತಕಿಗಳ್ನ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ!

ಊರಿಗೆ ನುಗ್ಗುವಾ  ಆತಂಕವಾದಿಗಳ್ನಾ,,,,,,,,,,, 
ತಾಯಿಯ ಸೆರಗಿಗೆ ಕೈಯಿಟ್ಟ ದುರುಳರ್ನಾ,,,,
ಮಲಗಿರುವ ಸೈನಿಕರ ರಾತ್ರೀಲಿ ಕೊಂದವರ್ನಾ 
ನಿರಪರಾಧಿಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆನಾ ಕೊಯ್ದವರ್ನಾ ,,,,,, 

ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ,,,,ಬಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ 
ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ ,,,ಬಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ 
ಪಾಪಿ  ಪಾತಕಿಗಳ್ನ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ!
                                                                                                                             
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ  ಕಾಶ್ಮೀರ ನಮ್ದು ಅನ್ನೋರ್ನಾ,,,,,,,,,,,,,,,
ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಇರೋರ್ನಾ,,,,,,,,,, 
ದೇಶ ಕಾಯೋ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯೋರ್ನಾ,, 
ಉಂಡಾ ಮನೇಗೆ ಎರಡು ಬಗೆಯೋರ್ನಾ ,,,,,,,,,,,,,,

ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ,,,,ಬಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ 
ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ ,,,ಬಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ 
ಪಾಪಿ  ಪಾತಕಿಗಳ್ನ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ!