Tuesday, January 24, 2017

ಎಂಥಾ ಗಾಳಿ ತಿಮ್ಮಿ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ಎಂಥಾ ಗಾಳಿ ತಿಮ್ಮಿ  ಅದೆಂಥಾ ಕೆಟ್ಗಾಳಿ ಕೇಳೇ ತಿಮ್ಮಿ
ಕಡಲಿನ್ ನೀರು  ಊರಿಗ್ ನುಗ್ಗಿ ಗಬ್ಬೆಬ್ಸೋ ಗಾಳಿ ತಿಮ್ಮಿ 
ನಿನ್ನಾ ನೆನ್ಪು ಉಬ್ರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರೋ ಕೆಟ್ಗಾಳಿ ಕಣೆ ತಿಮ್ಮಿ!

ಮೈಯ್ಯಾಗ ನುಗ್ಗಿ ಮೂಳೆನೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಿ
ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ತಣ್ಣಗ್ ಮಾಡೋ ಚಳಿಗಾಳಿ ತಿಮ್ಮಿ 
ಕಾಲಿಂದ ತಲೆಗಂಟ ಗಡಗಡ ನಡುಗ್ಸೊ ಗಾಳಿ ತಿಮ್ಮಿ!

ಎದ್ಯಾಗಿದ್ದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ್ ನಿನ್ನ ನೆನ್ಪು ಕೆದ್ಕೋ ಗಾಳಿ ತಿಮ್ಮಿ 
ಮರೀಬೇಕಂದ ನಿನ್ನಾ ಮಾತ್ನ ಮತ್ತೆ ನೆಪ್ಪಿಗ್ ತಂತು ತಿಮ್ಮಿ
ಕೊರಿಯೋ ಚಳಿನಾಗೂ ಎದ್ಯಾಗ್ ನೋವು ತಂತು ತಿಮ್ಮಿ!

ಎಂಥಾ ಗಾಳಿ ತಿಮ್ಮಿ ಅದೆಂಥಾ  ಕೆಟ್ಗಾಳಿ ಕೇಳೇ ತಿಮ್ಮಿ
ಕಡಲಿನ್ ತೀರ್ದಾಗ್ ನಡೀತಿದ್ರೆ ಮೈಮ್ಯಾಲ್ನೀರು ತಿಮ್ಮಿ
ಕಣ್ಣಾಗುದ್ರಿದ್ ಕಣ್ಣೀರ್ ಅಂಗೇ ಒಣಗೋಯ್ತಲ್ಲೇ ತಿಮ್ಮಿ!

ಎಂಥಾ ಗಾಳಿ ತಿಮ್ಮಿ  ಅದೆಂಥಾ ಕೆಟ್ಗಾಳಿ ಕೇಳೇ ತಿಮ್ಮಿ
ಕಡಲಿನ್ ನೀರು  ಊರಿಗ್ ನುಗ್ಗಿ ಗಬ್ಬೆಬ್ಸೋ ಗಾಳಿ ತಿಮ್ಮಿ 
ನಿನ್ನಾ ನೆನ್ಪು ಉಬ್ರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರೋ ಕೆಟ್ಗಾಳಿ ಕಣೆ ತಿಮ್ಮಿ!

Sunday, January 1, 2017

ತಿಮ್ಮಿ ಬಂದ್ಲು ತಿಮ್ಮಿ ಬಂದ್ಲು,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ತಿಮ್ಮಿ ಬಂದ್ಲು ತಿಮ್ಮಿ ಬಂದ್ಲು
ಬುಲ್ಡೇ ತುಂಬಾ ಹುಳಿ ಹೆಂಡ
ಮನ್ಸಿನ್ ತುಂಬಾ ಪಿರೀತಿ
ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ ತಂದ್ಳು ತಿಮ್ಮಿ !
ಹಳೆ ವರ್ಸಾ ಓಯ್ತು ತಿಮ್ಮಿ
ಹೊಸಾ ವರ್ಸಾ ಬಂತು ತಿಮ್ಮಿ
ಹೋಗ್ಲಿ ಹಳೆ ನೋವು ಬ್ಯಾಸ್ರ
ಬರ್ಲಿ ಬಾಳಾಗ್ ಹೊಸ ನೇಸ್ರಾ
ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಬಾರೆ ತಿಮ್ಮಿ
ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಇರೊದೇನೆ
ಸುಖ ದುಃಖ ಬರೋದೇನೆ
ಹಗ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಇರೊದೇನೆ
ನಾನು ನೀನು ಸಂದಾಕಿದ್ರೆ
ಲೋಕ ನಗತೈತೆ ತಿಮ್ಮಿ
ಮುನುಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಡ್ಕೊಂಡ್
ನಗ್ತಾ ಮೂತಿ ತಿವೀತಾರ್ ತಿಮ್ಮಿ!
ಯಾರೇನಂದ್ರೇನು ನೀನಿದ್ರೆ ಸಾಕು
ನಿನ್ನ ಕೈಯ್ಯ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಬೇಕು
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕೋಳಿ ಸಾರ್ನಾಗಿರಬೇಕು
ಲೋಕ ನಮ್ಮನ್ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು!
ತಿಮ್ಮಿ ಬಂದ್ಲು ತಿಮ್ಮಿ ಬಂದ್ಲು
ಬುಲ್ಡೇ ತುಂಬಾ ಹುಳಿ ಹೆಂಡ
ಮನ್ಸಿನ್ ತುಂಬಾ ಪಿರೀತಿ
ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ ತಂದ್ಳು ತಿಮ್ಮಿ !