Saturday, March 19, 2016

ಕಾಂಚಾಣಂ,,,,,,,ಕಾಂಚಾಣಂ.....!
ಕಾಂಚಾಣಂ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಃ ಅಂದರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು
ಕಾಂಚಾಣವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು
ಕಾಂಚಾಣವಿಲ್ಲದಿರೆ ಪ್ರೀತಿ ನಾಸ್ತಿ ಅಂದರು ಈಗಿನವರು!
 
ಕಾಂಚಾಣವಿರಲು ಕೈತುಂಬಾ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಾರುಬಾರು
ಕಾಂಚಾಣವಿಲ್ಲದಿರೆ ಬಾಳು ಬರೀ ಬೋರೋ ಬೋರು
ಕಾಂಚಾಣವಿಲ್ಲದಿರೆ ಕೇಳು ನಿನ್ನ ಬಾಳು ಬರಿ ಗೋಳು!

No comments: