Saturday, April 2, 2016

ಇದೇನೇ ತಿಮ್ಮಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲೇ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


ಇದೇನೇ ತಿಮ್ಮಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲೇ 
ಓದ್ದೋರ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲೇ 
ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಮರ್ತೋದ್ರಲ್ಲೇ 
ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಅಂತಾ ಸಾಯ್ತಾರಲ್ಲೇ 
ಇದೇನೇ ತಿಮ್ಮಿ ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲೇ!

ಯಾವಾಗ್ನೋಡು ಮೀಸಲಾತಿ 
ಯಾವಾಗ್ನೋಡು ಜಾತಿ ಜಾತಿ 
ಯಾವಾಗ್ನೋಡು ಇವ್ರು ಕೋತಿ 
ಬದ್ಕೋದಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ ಮೀಸಲಾತಿ 
ಬೇಡ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಛಲ ಛಾತಿ ಗೀತಿ !

ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಡಿಗ್ರಿ ತೆಗ್ದು 
ಫಸ್ಟ್ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗೆ ಪಾಸು ಮಾಡಿ 
ಕೆಲ್ಸಾ ಸಿಗ್ದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ 
ಕೊನ್ಗೆ ಕೈಯಾಗ್ ನೇಣು ಹಗ್ಗ ಹಿಡ್ದು 
ಸಾಯೋ ಹುಡ್ಗರ್ ಮುಂದೆ ಇವ್ರು 
ಮೀಸ್ಲಾತಿ  ಪಡ್ದು ಮೆರೀತಾರಲ್ಲೇ! 

ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಿ 
ಈ ಮೀಸ್ಲಾತಿಗೆ ಕೊನೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಮ್ಮಿ 
ಮೆರ್ಯೋರೆಲ್ಲಾ ಮೆರೀತವ್ರೆ 
ಸಾಯೋರೆಲ್ಲಾ ಸಾಯ್ತಾ ಅವ್ರೆ 
ನಡ್ವೆ  ಅಹಿಂದ ಅಂತಾರಲ್ಲೇ ತಿಮ್ಮಿ!

ಸಮಜ್ವಾದ  ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾನ ಅಂದ್ರು 
ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ವಾಚು ಪಂಚೆ ಕಟ್ಟಿ ಮೆರೆದ್ರು 
ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ರು 
ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ದೋರ್ಗೆಲ್ಲಾ ಲಾಠಿ ತೋರ್ಸಿ 
ಕಾಲಾಗೊದ್ದು ಕೊನ್ಗು ಆಚೆಗಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ರು ! 

ಇವತ್ತು ಯಾರೇ ನೋಡು ಎಲ್ಲೇ ನೋಡು ಬುದ್ಧಿವಂತ್ರು 
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ತಪ್ಪಂತಾರೆ ಹಿಂದೂಗಳ್ನ ತೆಗಳ್ತಾರೆ 
ಹಿಂದೂಗಳ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಗುರ್ರಂತಾರೆ 
ಹಿಂದೂ ಆಗಿ ತಿಂದು ಕುಡ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ದು 
ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗ್ ಚಾಕು ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲೇ ತಿಮ್ಮಿ! 

ಈ ಮನೆ ಒಳ್ಗಿನ್ ಶತೃಗಳು ಒಳ್ಗಿಂದಾನೇ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ 
ಹೊರ್ಗಿನ್ ಶತೃಗಳು ಬಿಡ್ತಾರೇನೇ ಬದುಕೋದೆಂಗೆ ತಿಮ್ಮಿ 
ಈ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ಐತೆ ಯಾರುನ್ ಕೇಳೋದ್ ತಿಮ್ಮಿ
ಮನೆ ಒಳಗೇ ಗೆದ್ಲುಳಾದಂಗೇ ಕೊರ್ಕೊಂಡ್ ತಿಂದ್ರೆ ತಿಮ್ಮಿ 
ಉಳ್ಯೋದೆಂಗೆ ಬೆಳ್ಯೋದೆಂಗೆ ಈ ದೇಶ ಹೇಳೇ ತಿಮ್ಮಿ!!!! 

No comments: