Wednesday, December 30, 2015

ನಗ್ತಾ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗುಸ್ಬೇಕೇ ತಿಮ್ಮಿ!

ನಿನ್ನ ಚಂದದ್ ಮೋರೆ ಸಪ್ಪಗಾಗ್ದೆ
ನೀ ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ
ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು ತಿಮ್ಮಿ!

ಊಟಾ ತಿಂಡಿ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ದೆ
ನೀ ಸಂದಾಗಿರ್ಬೇಕೂಂತಾ
ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು ತಿಮ್ಮಿ!

ಬೆಳ್ಗಿಂದ ಸಂಜೀವರ್ಗೂ ಕ್ಯಾಮೆ ಮಾಡಿ
ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮನೇಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಣ್ಬೇಕಿತ್ತು
ನಿನ್ನಾ ಚಂದ್ರಾಮನ್ ನಗು ತಿಮ್ಮಿ! 

ಬ್ಯಾರೇನ್ ನಂಗೆ ಬೇಕಿರ್ನಿಲ್ಲಾ
ಬುಲ್ಡೆ ಎಂಡ ಮೋಟು ಬೀಡಿ
ಎಲ್ಲಾ ಚಟ ಬುಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲೆ ತಿಮ್ಮಿ!

ಕೊನ್ಗು ನಿನ್ಬುದ್ಧಿ ತೋರ್ಸೇ ಬುಟ್ಟೆ
ನನ್ನಾ ಬುಟ್ಟು ಅಂಗೇ ಓಗೇ ಬುಟ್ಟೆ
ಈಪಾಟಿ ಕ್ವಾಪಾ ಯಾಕೇ ನಿಂಗೆ ತಿಮ್ಮಿ! 

ಕಣ್ಣಾ ಮುಂದೈತ್ ನೂರೆಂಟ್ ಕನ್ಸು
ನನ್ಮಾತೇ ಕೇಳ್ದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತೈತ್ ಮನ್ಸು
ಬದ್ಕು ಸಾಗೋದೆಂಗೆ ಯೋಳೇ ತಿಮ್ಮಿ! 

ನಾಲ್ಕೈದ್ ದಿನುದ್ ಈ ಬಾಳಿನಾಗೆ
ಈ ಮುನ್ಸು ಗಿನ್ಸು ಯಾಕೇ ನಿಂಗೆ
ನಗ್ತಾ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗುಸ್ಬೇಕೇ ತಿಮ್ಮಿ!

No comments: