Monday, December 21, 2015

ತಿಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾಳಂತಾ ಕಾದು,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ತಿಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾಳಂತಾ ಕಾದು
ನನ್ತಿಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾಳಂತ ಕಾದು
ಹೊತ್ತು ಮುಳ್ಗಿ ಕತ್ಲಾಗೋಯ್ತು !

ಮಲ್ಗೆ ಹೂವು ಮಲ್ಕೊಂಬುಡ್ತು
ಗುಲಾಬಿ ಗುಂಡಿ ಸೇರ್ಕೊಂಬುಡ್ತು
ಸಂಪ್ಗೆ ಹೂವು ಸತ್ತೇ ಹೋಯ್ತು !

ಇನ್ನೂ ಬರ್ನೇ ಇಲ್ಲಾ ತಿಮ್ಮಿ
ಎಲ್ಲವ್ಳೋ ಅದೆಂಗವ್ಳೋ
ಎಲ್ಲವ್ಳೋ ನನ್ನಾ ಮುದ್ದಿನ್ತಿಮ್ಮಿ!

ಬ್ಯಾರೇ ಮಾತು ಬುಟ್ಟೆ ನಾನು
ಗಡ್ಗೆ ಎಂಡಾ ಬುಟ್ಟೆ ನಾನು
ಬೀಡಿ ಮೋಟು ಬುಟ್ಟೆ ನಾನು !

ಒತ್ತಾರಿಂದ ಸಂಜೇಗಂಟ
ಕತ್ತೆ ಅಂಗೇ ದುಡ್ದೆ ನಾನು
ಆದ್ರೂನೂವೆ ಬರ್ನೇ ಇಲ್ಲಾ ತಿಮ್ಮಿ!

ಈ ಕ್ವಾಪಾ ತಾಪಾ ಬ್ಯಾಡಾ ತಿಮ್ಮಿ
ಮೂರು ದಿನುದ್ ಬಾಳ್ವೆ ಕಣೇ
ಸತ್ತಾಗ್ ಹೊತ್ಕಂಡ್ ಹೋಗೋದೇನು!

ಬಾರೇ ಬೇಗ ಓಡ್ಕೊಂಡೋಡ್ಕೊಂಡ್
ಸೊಪ್ಪಿನ್ಸಾರು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಗಂಡ್
ನನ್ಗೆ ನೀನು ನಿನ್ಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಕಣೇ ತಿಮ್ಮಿ!

2 comments:

ಜಲನಯನ said...

ವಾಹ್ ವಾಹ್ ಮಂಜಣ್ಣ....ತಿಮ್ಮಿ ಬತ್ತಾಳ್ತಕ್ಕಳ್ಳಿ....ಪಸಂದಾಗೈತೆ

manju said...

hahaha,,, Thank you bhai :-)