Friday, March 3, 2017

ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ "ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾನಸ" ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಅಂಕಣ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಓದಿಗಾಗಿ ಗೆಳೆಯರೆ, ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಂಡು, ಓದಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. :-)


No comments: