Thursday, September 29, 2016

ತುಂಡು ಕಡೀರೋ ,,,, ಗುಂಡು ಹೊಡೀರೋ ....................ತುಂಡು ಕಡೀರೋ ,,,,
ಗುಂಡು ಹೊಡೀರೋ 
ತುಂಡು ಕಡೀರೋ ,,,,
ಗುಂಡು ಹೊಡೀರೋ,,,,, 

ನಮ್ಮ  ಗಡಿ ದಾಟಿ ಬರೋರನ್ನ 
ಸುಮ್ನೆ ತಂಟೆ ಮಾಡೋರನ್ನ 
ಗನ್ನು ಬಾಂಬು ಹಿಡಿದು ಬಂದು
ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋರನ್ನ,,,,,,

ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಬ್ಯಾಡಿ 
ದಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರ್ಸಬ್ಯಾಡಿ 
ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮರತೋರನ್ನ 
ಸಿಕ್ದೊರ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೊಲ್ಲೋರನ್ನಾ 

ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಸಿಗದು ತುಂಡು ಹೊಯ್ದು 
ಅವರ ಮೈಯಾಗಿನ ರಕ್ತ ಬಸಿದು 
ಭಾರತಮ್ಮಂಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಸಿ 
ಭಾರತೀಯರ ಕಂಬನಿ ಅಳಿಸಿ 

 ತುಂಡು ಕಡೀರೋ ,,,,
ಗುಂಡು ಹೊಡೀರೋ 
ತುಂಡು ಕಡೀರೋ ,,,,
ಗುಂಡು ಹೊಡೀರೋ,,,,, 

No comments: