Thursday, September 29, 2016

ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ,,,,ಬಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ...................ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ,,,,ಬಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ 
ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ ,,,ಬಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ 
ಪಾಪಿ  ಪಾತಕಿಗಳ್ನ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ!

ಊರಿಗೆ ನುಗ್ಗುವಾ  ಆತಂಕವಾದಿಗಳ್ನಾ,,,,,,,,,,, 
ತಾಯಿಯ ಸೆರಗಿಗೆ ಕೈಯಿಟ್ಟ ದುರುಳರ್ನಾ,,,,
ಮಲಗಿರುವ ಸೈನಿಕರ ರಾತ್ರೀಲಿ ಕೊಂದವರ್ನಾ 
ನಿರಪರಾಧಿಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆನಾ ಕೊಯ್ದವರ್ನಾ ,,,,,, 

ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ,,,,ಬಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ 
ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ ,,,ಬಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ 
ಪಾಪಿ  ಪಾತಕಿಗಳ್ನ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ!
                                                                                                                             
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ  ಕಾಶ್ಮೀರ ನಮ್ದು ಅನ್ನೋರ್ನಾ,,,,,,,,,,,,,,,
ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ ಇರೋರ್ನಾ,,,,,,,,,, 
ದೇಶ ಕಾಯೋ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯೋರ್ನಾ,, 
ಉಂಡಾ ಮನೇಗೆ ಎರಡು ಬಗೆಯೋರ್ನಾ ,,,,,,,,,,,,,,

ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ,,,,ಬಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ 
ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ ,,,ಬಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ 
ಪಾಪಿ  ಪಾತಕಿಗಳ್ನ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೀರೋ! 

No comments: