Sunday, October 18, 2015

ತಿಮ್ಮಿ ನೀನು ನನ್ನಾ ಕಾಯ್ಸಿ ,,,,,,,,,,,,,,,,

ತಿಮ್ಮಿ ನೀನು ನನ್ನಾ ಕಾಯ್ಸಿ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾ ನನ್ನಾ ಸಾಯ್ಸಿ
ನೀ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಸಿ ಮುಸಿ
ತಣ್ಗಾಯ್ತದೆ ಜೀವಕ್ಕೊಸಿ ಒಸಿ!
ನೀ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇ ರಾಗ
ನೀ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೂರೆಂಟ್ರೋಗ
ನೀ ನಡೀತಿದ್ರೆ ಲೋಕದ್ ವೈಭೋಗ
ನೀ ಜೊತ್ಯಾಗಿದ್ರೆ ಸಾವ್ರ ಯೋಗ!
ನೀ ಕಣ್ಮುಂದಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಯೋಧ
ನೀನಿಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ ಕ್ರೋಧ
ನಿನ್ನಾ ಸುತ್ತಾ ನೋಡು ನನ್ನೀ ಬಾಳು
ನೀನಿಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಯಾಕೇಳು!
************************
************************
 ಬ್ಯಾಡಾ ತಿಮ್ಮಿ ಬ್ಯಾಡಾ ತಿಮ್ಮಿ
ಕಣ್ಣೊಡೀಬ್ಯಾಡಾ ನನ್ನ ತಿಮ್ಮಿ
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಾಗ್ ಸಾವ್ರ ವೋಲ್ಟು
ನನ್ ಜೀವ ತಿನ್ನೋ ಕರೆಂಟೂ
***********************
***********************

No comments: