Wednesday, March 16, 2011

ಗೌಡಪ್ಪನ ದುಬೈ ಪ್ರವಾಸ: ಸ೦ಜೆವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ ಹಾಸ್ಯ ಲೇಖನ.


ಸ೦ಪದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ "ಗೌಡಪ್ಪನ ದುಬೈ ಪ್ರವಾಸ" ಹಾಸ್ಯ ಲೇಖನ ಸರಣಿ ಈ ಬುಧವಾರದಿ೦ದ ಸ೦ಜೆವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.  ಮ೦ಡ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ  ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ, ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಮನ ರ೦ಜಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಗೌಡಪ್ಪ!

Earn to Refer People

No comments: