Thursday, June 16, 2016

ಏನೇ ತಿಮ್ಮಿ ಈಗ ನಿಂಗೇನ್ ಕಮ್ಮಿ


ಏನೇ ತಿಮ್ಮಿ ಈಗ ನಿಂಗೇನ್ ಕಮ್ಮಿ 
ಏನೇ ತಿಮ್ಮಿ ಈಗ ನಿಂಗೇನ್ ಕಮ್ಮಿ!

ಬಾ ಅಂದಾಗ ನೀ ಬರಾಕಿಲ್ಲಾ 
ಬ್ಯಾಡಂದಾಗ ನೀ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲಾ!

ಯಾಕೀಂಗಾಡ್ತೀ ಯಾಕಿಂಗ್ಮಾಡ್ತಿ 
ನಿನ್ ಬುದ್ಧೀಗಿಂದು ಅದೇನಾಗೈತಿ!

ಉಣ್ಣೋ ಟೈಮ್ನಾಗ್ ಮುನುಸ್ಕೊಂತಿ 
ಮಲ್ಗೋ  ಟೈಮ್ನಾಗ್ ಮುದುರ್ಕೊಂತಿ! 

ಯಾಕೇ ತಿಮ್ಮಿ ಅದ್ಯಾಕ್   ನೀನಿಂಗಾಡ್ತಿ 
ನೊರೆ ಹಾಲ್ನಾಗ್ ಹುಳಿ ಯಾಕ್ ಹಿಂಡ್ತಿ!!!

ಏನೇ ತಿಮ್ಮಿ ಯಾಕೇ ತಿಮ್ಮಿ ನಿಂಗೇನ್ ಕಮ್ಮಿ 
ಏನೇ ತಿಮ್ಮಿ ಒಸಿ ನಕ್ರೆ ನಿಂಗೇನಾಯ್ತದಮ್ಮಿ!! 

(ಚಿತ್ರ: ಅಂತರ್ಜಾಲದಿಂದ)