Thursday, August 25, 2011

ಓ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವೇ........!

ಓ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವೇ,  ನೀನದೇಕಿಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿ
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೆಲ್ಲ ಹೋಗುತಿದೆಯಲ್ಲ ಸೋರಿ!

ಬಾಳ ಹಾದಿಯ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲಿ ನೀನಾದೆ ಮಾರಿ
ಗೆಲುವಿನ ಘಮಲು ಬರುವಾಗ ಸೋಲಿನ ಕಹಿ ಕಾರಿ!

ಕ್ರೌರ್ಯದ ಪರಮಾವಧಿಯ ನೀನೆನಗೆ ತೋರಿ
ಹತಾಶೆಯ ಬೇಗುದಿಯಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆ ಪರಿ!

ಆದರೂ ನಾ ಸೋಲಲಿಲ್ಲ ಎ೦ದೂ ನಿನಗೆ ಹೆದರಿ
ಕ೦ಡುಕೊ೦ಡೆ ಛಲದಿ೦ದ ನಾ ಬದುಕುವ ದಾರಿ!

ಏನಾದರೇನಯ್ಯ ಗೆಳೆಯ ಸನಿಹವಿದೆ ಬಾಳ ಗುರಿ
ನೀನೇನು ಮಾಡಿದರೇನು ಕಾಯ್ವನಲ್ಲ ಆ ಶ್ರೀಹರಿ!

Earn to Refer People

No comments: