Tuesday, February 22, 2011

ಮರೆಯಾದೆಯಲ್ಲೇ ಗೆಳತಿ...........!

  

ಮರೆಯಾದೆಯಲ್ಲೇ  ಗೆಳತಿ ಕ೦ಗಳಲಿ ತು೦ಬುವ ಮೊದಲೆ ಭರವಸೆಯ
ನ೦ಬಿದ್ದೆ ನಾನ೦ದು ನೀ ಬರುವೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪೂರಾ ಬಾಳ ಹಾದಿಯ

ಮರೆಯಲಾರೆ ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನ ಕ೦ಗಳಲಿ ಅ೦ದು ತು೦ಬಿದ್ದ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ
ಬಾಳಲಾರೆನೆ ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನ ಮಧುರ ಕರಗಳ ಸ್ಪರ್ಶವೇ ಅದು ಅತಿಶಯ

ಏಕೆ ಹೀಗೆ ದೂರಾದೆ ಧರ್ಮವೇ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೇ ನಿನಗೆ ಮರೆಸಿ ಪ್ರಣಯ
ನೀನೇನೋ ದೂರಾದೆ ನಾ ಬಳಲಿದೆ ಮರೆಯದೆ ನಿನ್ನ ಮುಗ್ಧ ನಗೆಯ

ಭರವಸೆಯ ನೀಡಿದ ಆ ಕ೦ಗಳಲೂ ಇರಬಹುದೆ ಘಾತುಕ ವಿಷಯ
ನ೦ಬಲಾಗದು ಇ೦ದಿಗೂ ನನಗೆ ನೀನಾದೆ ನನಗೊ೦ದು ವಿಸ್ಮಯ!


Earn to Refer People

No comments: